A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Sale(s)

Priporočen slovenski izraz:

prodaja, vrednost prodaje

Opredelitev:

Prodaja je znesek prodaje ali količina prodanih poslovnih učinkov