A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Return on equity (ROE)

Priporočen slovenski izraz:

dobičkovnost kapitala

Dopustni slovenski prevod:

dobičkonosnost kapitala

Neprimerni slovenski prevod:

profitabilnost kapitala

Opredelitev:

Dobičkovnost kapitala je dobiček, izmerjen z vloženim kapitalom.