A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Resource

Priporočen slovenski izraz:

prvina, sredstvo, dobrina

Dopustni slovenski prevod:

tvorec

Neprimerni slovenski prevod:

vir

Opredelitev:

Ekonomska ali proizvajalna prvina, nujna za izvedbo neke dejavnosti, ali sredstvo, s katerim združba doseže zastavljene cilje. Najbolj osnovne prvine so zemlja (in njena vsebnost), delo in kapital ter ravnateljevanje, poleg tega pa še energija, podjetništvo, informacija, znanje in čas.