A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Resource management

Priporočen slovenski izraz:

ravnanje s prvinami, ravnanje s sredstvi

Dopustni slovenski prevod:

ravnanje s tvorci, menedžment/ management tvorcev

Neprimerni slovenski prevod:

ravnanje z viri, upravljanje z viri

Opredelitev:

Je praktično udejanjanje funkcije ravnateljevanja v združbi ali na določenem področju, v tem primeru predvsem s ciljnim usmerjanjem določenih prvin ali sredstev, ki so na voljo v omejenem obsegu in ki jih istočasno zahtevajo različni tekmeci.