A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Quality

Priporočen slovenski izraz:

kakovost

Dopustni slovenski prevod:

kvaliteta

Opredelitev:

Kakovost je izpolnjevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov oziroma odjemalcev učinkov v zvezi z lastnostmi proizvoda ali storitve.