A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Quality inspection

Priporočen slovenski izraz:

inšpekcija kakovosti

Dopustni slovenski prevod:

pregled kakovosti

Opredelitev:

Inšpekcija kakovosti končnih proizvodov zajema dejavnosti merjenja, preizkušanja ali ocenjevanja ene ali več značilnosti proizvodov in primerjavo končnih proizvodov s specificiranimi zahtevami z namenom ugotoviti, če je bila za vsako značilnost proizvoda dosežena skladnost s temi zahtevami.