A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project user

Priporočen slovenski izraz:

uporabnik projekta

Opredelitev:

Uporabnik projekta je posameznik ali združba, ki uporablja učinke projekta.