A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project startup

Priporočen slovenski izraz:

začetek projekta; zagon projekta

Opredelitev:

Začetek projekta predstavlja formalna odločitev naročnika projekta o začetku ali odprtju projekta. Zagon projekta pa vključuje vse dejavnosti (ali aktivnosti) pred začetkom izvedbe projekta .