A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project owner

Priporočen slovenski izraz:

lastnik projekta, (zunanji) naročnik, združba naročnika

Dopustni slovenski prevod:

investitor, naložbenik

Neprimerni slovenski prevod:

odjemalec, kupec

Opredelitev:

(Zunanji) naročnik ali lastnik projekta je glavni upravljavec projekta, ki zagotavlja oziroma vlaga finančna sredstva.