A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project monitoring

Priporočen slovenski izraz:

spremljanje projekta

Dopustni slovenski prevod:

sledenje projekta

Opredelitev:

Spremljanje izvedbe projekta je opazovanje znakov kot prvi korak analize: zbiranje podatkov, primerjava z načrtom in ugotavljanje odstopanj.