A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project matrix organization

Priporočen slovenski izraz:

projektno-matrična organizacija, projektno-matrična struktura

Dopustni slovenski prevod:

projektno-matrična organizacijska oblika, projektno-matrična organizacijska struktura

Opredelitev:

Projektno-matrična organizacija je organizacija združbe, v kateri zaposlenci v matičnih poslovno-funkcijskih organizacijskih enotah občasno delajo tudi v projektih.