A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project life cycle

Priporočen slovenski izraz:

življenjski cikel projekta

Opredelitev:

Življenjski cikel projekt je potek projekta v določenih korakih, ki so povezani s samo naravo projekta (npr. novimi proizvodi, zgradbami itd.).