A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project goal

Priporočen slovenski izraz:

projektni cilj, cilj projekta; namen projekta

Opredelitev:

Cilji projekta so zamišljeni učinki projekta, doseganje roka izvedbe projekta in učinkovitost (čim nižji stroški). Namen projekta je doseganje uspešnosti poslovanja, na katerega se projekt nanaša.