A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Programme, program

Priporočen slovenski izraz:

program

Opredelitev:

Program je skup več po določenem sodilu podobnih projektov, npr. projekti razvoja, organizacijski projekti ipd.