A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Portfolio management

Priporočen slovenski izraz:

ravnanje s portfeljem, ravnateljevanje portfelja; ravnateljstvo portfelja,

Dopustni slovenski prevod:

management portfelja, menedžment portfelja

Opredelitev:

Ravnanje s portfeljem je načrtovanje, uveljavljanje in kontroliranje vseh programov oziroma vseh projektov s poudarkom na usklajevanju medsebojnih razmerij, ki zagotavlja smotrno doseganje ciljev vseh projektov v portfelju. Ravnateljstvo portfelja je nosilec ravnanja s portfeljem.