A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Permanent organization

Priporočen slovenski izraz:

stalna združba

Opredelitev:

Stalna združba je združba, v kateri je sedež in neposredno poteka projekt.