A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Performance agreement

Priporočen slovenski izraz:

dogovor o izidih, dogovor o učinkih

Dopustni slovenski prevod:

dogovor o rezultatih

Opredelitev:

Dogovor, s katerim nadrejeni in njegov podrejeni zaposlenec (običajno v nekem pogovoru) določita predvsem naloge podrejenega v določenem obdobju in pričakovane učinke. Tudi natančneje opredeljeni program dela zaposlenca.