A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Part salary on working efficiency base

Priporočen slovenski izraz:

del plače na osnovi zaposlenčeve delovne učinkovitosti

Dopustni slovenski prevod:

dodatek za večjo delovno učinkovitost zaposlenca

Opredelitev:

Del (povečane, zmanjšane) plače, pogojen z odstopanjem od pričakovane učinkovitosti, ki je osnova za povečanje ali zmanjšanje osnovne plače zaposlenca.