A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Originating organization

Priporočen slovenski izraz:

izhodiščna združba, temeljna združba

Dopustni slovenski prevod:

izvirna združba, začetna združba

Neprimerni slovenski prevod:

izhodiščna organizacija

Opredelitev:

Izhodiščna ali temeljna združba je združba, ki da pobudo za projekt.