A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Mentoring

Priporočen slovenski izraz:

mentorstvo

Dopustni slovenski prevod:

svetovanje

Opredelitev:

Mentorstvo (mentorship) je način posrednega usmerjanja podrejenih v spoznavanje določene problematike in njenega razreševanja. Je razmerje, v katerem bolj izkušeni pomaga manj izkušenemu ravnatelju. Pri tem opravlja dve skupini del: spodbuja in olajša poklicno razvojno pot (kariero).