A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Mentor

Priporočen slovenski izraz:

mentor

Dopustni slovenski prevod:

svetovalec

Opredelitev:

Mentor (mentor ) je svetovalec za razvijanje sposobnosti in spretnosti sodelavcev, kako ustvariti povezave in napredovati v podjetju. Mentor svetuje, kje naj podrejeni poiščejo možne načine ugotavljanja problematike, načine obravnave problematike in kako predlagati ustrezne rešitve.