A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Meeting of shareholders

Priporočen slovenski izraz:

zbor delničarjev

Opredelitev:

Zbor delničarjev v enotirnem modelu upravljanja sestavljajo vsi delničarji podjetja. Sprejema ključne odločitve na predlog upravnega odbora. Podobno vlogo ima skupščina v dvotirnem modelu upravljanja, ki ji odločitve predlagata bodisi uprava bodisi nadzorni svet.