A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Manager

Priporočen slovenski izraz:

ravnatelj

Dopustni slovenski prevod:

manager, menedžer

Opredelitev:

Oseba, ki udejanja funkcijo ravnateljevanja.