A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Manager (top)

Priporočen slovenski izraz:

ravnatelj (vrhovni, glavni)

Dopustni slovenski prevod:

vrhovni manager, vrhovni menedžer

Opredelitev:

Oseba, ki v združbi opravlja funkcijo ravnateljevanja, bodisi v združbi kot celoti bodisi na nekem področju dela v njej. Vrhovni ravnatelj je oseba, ki je dobila oblast od nosilcev upravljanja in je najvišji člen v strukturi funkcije ravnateljevanja, če v združbi obstaja več ravnateljskih položajev.