A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Management

Priporočen slovenski izraz:

ravnateljevanje, ravnanje s/z; ravnateljstvo

Dopustni slovenski prevod:

management, menedžment

Neprimerni slovenski prevod:

upravljanje, vodenje, menedžiranje, menedžeriranje

Opredelitev:

Vsebina ravnateljevanja je: (a) prejemanje nalog(e) in oblasti za izvedbo nalog(e) od nosilcev upravljanja v združbi, katerega izvršilni in zaupniški organ (ali ud) je (družbena določenost ravnateljevanja); (b) opravljanje teh nalog s pomočjo drugih zaposlencev – članov združbe v stopnjah načrtovanja, udejanjanja in nadzorovanja, začetih v upravljanju (procesna določenost ravnateljevanja); (c) zagotavljanje, da – sicer zaradi tehnične delitve dela porazdeljene – naloge posameznih članov združbe ostanejo členi enotnega procesa uresničevanja smotra gospodarjenja v poslovanju (tehnična določenost ravnateljevanja). Tudi skupina nosilcev funkcije ravnateljevanja.