A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Leader

Priporočen slovenski izraz:

vodja

Neprimerni slovenski prevod:

voditelj

Opredelitev:

Oseba, ki jo drugi zaradi njenih posebnih, npr. značajskih, lastnosti in drugih sposobnosti trajneje sprejemajo za usmerjevalca njihovega delovanja.