A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Key interested party

Priporočen slovenski izraz:

pomembna (ključna) zainteresirana stran, pomemben (ključen) udeleženec

Opredelitev:

Pomembna zainteresirana stran je oseba ali skupina, ki ima poseben interes za izvedbo projekta.