A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Internal client

Priporočen slovenski izraz:

notranji klient, notranja stranka

Dopustni slovenski prevod:

interni klient, interna stranka

Opredelitev:

Notranji klient ali stranka je običajno oseba v združbi, npr. podjetju, ki sodeluje v naročilu, usmerjanju in nadziranju projekta.