A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Interested party

Priporočen slovenski izraz:

zainteresirana stran (notranja ali zunanja)

Neprimerni slovenski prevod:

vplivnik

Opredelitev:

Zainteresirana stran v projektu je vsaka oseba ali združba, ki je zainteresirana za izvedbo ali učinke projekta.