A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Industry

Priporočen slovenski izraz:

panoga, dejavnost

Neprimerni slovenski prevod:

industrija

Opredelitev:

Ožje opredeljena (praviloma gospodarska) dejavnost v okviru določenega področja standardne klasifikacije dejavnosti, opredeljena s svojimi značilnimi poslovnimi učinki.