A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Human resource development

Priporočen slovenski izraz:

razvijanje zmožnosti človeka

Dopustni slovenski prevod:

razvijanje zmožnosti zaposlenca

Neprimerni slovenski prevod:

razvoj virov

Opredelitev:

Razvijanje zmožnosti zaposlencev pomeni predvsem njihovo usposabljanje in izobraževanje. Usposabljanje je predvsem pridobivanje in uporabljanje sposobnosti v procesu razvijanja tistih sposobnosti zaposlencev, ki jim omogočajo večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev združbe. Izobraževanje pa pomeni pridobivanje znanja na splošno in je vezano na določeno področje dela.