A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Hierarchical group

Priporočen slovenski izraz:

oddelek, hierarhično organizirana skupina

Opredelitev:

Hierarhično organizirana skupina je skupina, sestavljena iz ravnatelja in zaposlencev iz istega funkcijskega oddelka, ki se prizadevajo izboljšati delovne postopke ali rešiti probleme znotraj določene funkcijske organizacijske enote.