A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Gain sharing

Priporočen slovenski izraz:

Udeležba zaposlenca v dohodku zaradi ustvarjenega izida ali drugih dosežkov v podjetju ali drugi formalni združbi tekom poslovnega obdobja.

Dopustni slovenski prevod:

Dodatek zaposlencu za dosežke podjetja ali druge formalne združbe tekom poslovnega leta

Opredelitev:

Povečani del dohodka iz dela, pogojen z doseganjem ugodnih skupinskih učinkov v tekočem poslovanju podjetja ali določene organizacijske enote katere druge oblike formalne združbe, ki ga (večinoma) izplačujejo kot božičnico ali/in 13. plačo.