A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Functional team

Priporočen slovenski izraz:

funkcijska ekipa

Dopustni slovenski prevod:

funkcijsko moštvo, funkcijski tim

Opredelitev:

Funkcijska ekipa je ekipa, sestavljena iz ravnatelja in zaposlencev približno enake vrste usposobljenosti iz različnih oddelkov, ki se prizadevajo doseči skupne cilje.