A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Formal social unit

Priporočen slovenski izraz:

formalna združba (konkretna oblika)

Neprimerni slovenski prevod:

organizacija

Opredelitev:

Formalna združba je statusno določena oziroma urejena organizacijska oblika združevanja ljudi.