A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Executive coaching

Priporočen slovenski izraz:

treniranje ravnateljev, treniranje managerjev, treniranje menedžerjev

Dopustni slovenski prevod:

svetovanje ravnateljem
svetovanje managerjem
svetovanje menedžerjem

Opredelitev:

Treniranje managerjev/ravnateljev (executive coaching) je predvsem podpiranje učenja določenih sposobnosti managerjev in predlaganje ter preverjanje njihovega delovanja. Izvaja ga zunanji ali notranji svetovalec, ki je bil sam manager.