A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Effectiveness

Priporočen slovenski izraz:

Uspešnost

Opredelitev:

Uspešnost je doseganje objektivno določenih ciljev. Uspešnost podjetja je doseganje družbeno-ekonomsko določenega cilja (ciljev) podjetja. Uspeh je družbeno določen izid delovanja. Uspeh podjetja je dobiček.