A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Development coaching

Priporočen slovenski izraz:

treniranje za razvoj

Dopustni slovenski prevod:

svetovanje za razvoj

Opredelitev:

Treniranje za razvoj (development coaching) je usmerjeno k obetavnim zaposlencem, da bi bolj razvili in zaokrožili svoje sposobnosti .