A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Cost

Priporočen slovenski izraz:

Strošek

Neprimerni slovenski prevod:

Odhodek, izdatek

Opredelitev:

Strošek je vrednostno izražena poraba (potrošek) prvine poslovnega procesa.