A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Control

Priporočen slovenski izraz:

Kontroliranje, nadzorovanje, obvladovanje

Dopustni slovenski prevod:

kontrola

Opredelitev:

Kontroliranje je celovit sklop delovanja (nadrejenih) oseb ali osebe z namenom zagotoviti uresničitev določenih ciljev pri svojem delu ali delu podrejenih. Prizadevanje za uresničitev načrtovanega.