A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Contractor

Priporočen slovenski izraz:

(pogodbeni) izvajalec, pogodbenik

Dopustni slovenski prevod:

Izvajalska združba, izvajalsko podjetje

Neprimerni slovenski prevod:

Organizacija

Opredelitev:

Pogodbenik je posameznik ali združba, ki je po pogodbi zadolžena za izvedbo projekta ali njegovega dela.