A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Coach

Priporočen slovenski izraz:

spodbudnik, trener, vaditelj

Dopustni slovenski prevod:

svetovalec, podučevalec

Neprimerni slovenski prevod:

Kouč

Opredelitev:

Trener ali vaditelj (coach) je vodja, ki izboljšuje delovanje podrejenih in drugih sodelavcev tako, da ugotavlja njihovo neustrezno delovanje in vedenje, jim predlaga pravilno delovanje in vedenje, jim spodbuja zaupanje vase in jih motivira ter kontrolira izvedbo.