A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Client (organization)

Priporočen slovenski izraz:

Stranka, klient

Dopustni slovenski prevod:

Lastnik projekta, investitor, naložbenik, naročnik

Neprimerni slovenski prevod:

Odjemalec, kupec

Opredelitev:

Stranka v projektu je posameznik ali združba, ki sodeluje v naročilu in kritju stroškov projekta.