A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Career coaching

Priporočen slovenski izraz:

svetovanje na poklicni poti, karierno svetovanje
svetovanje poklicnega razvoja

Dopustni slovenski prevod:

svetovanje poklicne poti, svetovanje kariere

Opredelitev:

Svetovanje na poklicni poti (career coaching) je predlaganje poklicnega razvoja in usmerjanje za ustrezno opravljanje dela na naslednjih korakih poklicne poti (ali poklicnega razvoja; kariere).