A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Business excellence

Priporočen slovenski izraz:

Poslovna odličnost

Opredelitev:

Poslovna odličnost je doseganje odličnih poslovnih izidov združbe (podjetja) z vidika deležnikov, pri čemer ravnanje s kakovostjo zagotavlja smotrno doseganje ciljev poslovanja.