A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Breakdown structure (BS)

Priporočen slovenski izraz:

Tehnična členitev projekta, tehnična struktura projekta

Dopustni slovenski prevod:

Izvedbena členitev projekta, izvedbena struktura projekta

Neprimerni slovenski prevod:

Vsebinska strukturirana členitev

Opredelitev:

Tehnična členitev projekta ali tehnična struktura projekta je členitev projekta na posamezne smiselno zaokrožene aktivnosti (dejavnosti, delovne naloge) po določenem sodilu, npr. po korakih procesa.