A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Branch

Priporočen slovenski izraz:

Gospodarska veja

Dopustni slovenski prevod:

Panoga, veja, podpodročje, oddelek, skupina, razred, podrazred,

Neprimerni slovenski prevod:

branža

Opredelitev:

Del področja po standardni klasifikaciji dejavnosti. Konkretnejše poimenovanje je odvisno od podrobnosti členitve. Značilno za panogo je, da združbe v njej ustvarjajo in prodajajo primerljive oziroma nadomestljive poslovne učinke: proizvode in storitve.