A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Award for special results

Priporočen slovenski izraz:

Nagrada za posebne dosežke zaposlenca

Opredelitev:

Nagrada za posameznike ali skupine organizacijsko povezanih zaposlencev za posebne dosežke: zamisli za izboljšanje produktivnosti, inovacije, izume, izboljšanje delovnega okolja ipd.