DEBATNI VEČER – ‘COACHING’ – KAJ JE IN KAJ NI?

V torek, 7. maja 2024, smo na Ekonomski fakulteti izvedli naš spomladanski debatni večer, katerega tema je bil ‘coaching’. Uvodoma je predavateljica z University of New York iz Prage, dr. Juwana Jenkins, pojasnila koristi ‘coachinga’ in mentoriranja ter nato podala njuni opredelitvi in razmejitev ‘coachinga’ od usmerjanja (ang. directing), vodenja (ang. guiding), in delegiranja (ang. delegating). V nadaljevanju je prof. Rozman (UL EF) s predstavitvijo ključnih pojmov, kot so upravljanje, ravnateljevanje, vodenje, stili vodenja itd., pojasnil kontekst ‘coachinga’ in opredelitve številnih avtorjev, pomemben del predstavitve pa namenil predlogom prevodov izraza ‘coaching’,kot sta npr. treniranje in spodbudnikovanje. Kot zadnja je dr. Sabina Đuvelek (Level up), organizacijska psihologinja in strokovnjakinja za ‘coaching’, predstavila pristope pri individualnem in timskem ‘coachingu’, s poudarkom na razumevanju pomembnosti čustev in reševanja konfliktov, ter uvajanju sistema ‘coachinga’ v podjetja. Tekom njene predstavitve je prof. Mihelčič kot prevod ‘coachinga’ predlagal izraz osebnostno izpopolnjevanje. Tema tokratnega debatnega večera je bila zanimiva, pomembna in aktualna, vsi uvodničarji pa so nas na navdihujoče načine spodbudili k razmisleku o predstavljeni temi. Hvala vsem!

 

Delite objavo: