Člani odborov SAM

Izvršilni odbor

 

Predsednik: doc. dr. Jože Kropivšek

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

e-pošta: joze.kropivsek@bf.uni-lj.si

 

Podpredsednik: izr. prof. dr. Matej Černe

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: matej.cerne@ef.uni-lj.si

 

Tajnica: doc. dr. Nina Tomaževič 

Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

e-pošta: nina.tomazevic@fu.uni-lj.si

 

Blagajničarka: Rebeka Žgalin Koncilja

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: rebeka.koncilja@ef.uni-lj.si

 

Članca: Izr. prof. dr. Polona Šprajc

Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

e-pošta: polona.sprajc@um.si

 

Nadzorni odbor

 

Predsednik: dr. Vojko Toman

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

e-pošta: vojko.toman@siol.net

 

 

 

 

Članica: doc. dr. Milena Alič

ALZIT d.o.o., Murave 16, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

e-pošta: milena.alic@siol.net

 

 

 

 

Član: prof. dr. Borut Rusjan

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

e-pošta: borut.rusjan@ef.uni-lj.si